Revista Ora

Te gjitha lajmet nga vendi dhe rajoni.

Vendimi i fundit/ Doni të ndaheni nga gruaja? Do e paguani me para për punët e shtëpisë që ka bërë

Një gjy katë div orci në Pekin ka urdh ëruar një burrë që të kom pen sojë gruan e tij për punët e shtëpisë që ajo bëri gjatë martesës së tyre. Gruaja do të marrë 50,000 juanë (7,700 dollarë) për pesë vjet punë të pa pa guar.

Rasti ka gjeneruar një de bat të madh në internet mbi vlerën e punës në shtëpi, pasi disa njerëz thonë se shuma e kom pe nsimit ishte shumë e vogël.

“Por punët e shtëpisë përbëjnë vlerë pasurore të pa pre kshme”, tha gjykatësi.

Në mediat sociale, çështja nde zi de bate të nxe hta. Disa theksuan se 50,000 juan për pesë vjet punë ishin shumë pak.

“Unë jam pak pa fjalë, puna e një amvise me kohë të plotë po nën vle rësohet. Në Pekin, punësimi i një dadoje për një vit kushton më shumë se 50,000 juanë,” tha një komentues.

Të tjerët theksuan se burrat duhet të marrin më shumë detyra shtëpiake në radhë të parë. Disa gjithashtu u bënë thirrje grave që të vazhdojnë karrierën e tyre pas martese.

“Zonja, mos harroni të jeni gjithmonë të pa va rura. Mos hi qni dorë nga puna pas martesës, jepini vetes rrugëzgjidhjen tuaj”, shkroi një përdorues i rrjeteve sociale.

Marrë nga Gazeta Korrekte