Revista Ora

Te gjitha lajmet nga vendi dhe rajoni.

Tjetër rekord i zi sot! Vjen paralajmërimi i Piperos: Shkollat duhet të mbyllen, deri nga fundi i marsit do…

Mjeku Pëllumb Pipero referuar për ke qësi mit të situatës nga pa ndemia, ka rekomanduar mby lljen e të gjitha shkollave dhe lokaleve deri në fund të marsit.

Ndërsa në transportin publik, numri i udhëtarëve duhet të jetë i limituar sipas protokolleve të shëndetësisë.

“Deri nga fundit i marsit mas at duhet të ishin më të shtrë nguara, orari i kafeneve më i shkurtuar, të mos shërbehet në tavolina, por “delivery”. Shkollat e arsimit 9-vjeçar dhe të mesëm të ishin mby llur deri në fund të marsit. Edhe pse nuk është zgji dhje e pro blemit, është zgje dhje e det yruar për nga ritmet e pand emisë pasi nuk janë kështu vetëm në vendin tonë”, u shpreh Pëllumb Pipero.