Revista Ora

Te gjitha lajmet nga vendi dhe rajoni.

Ndodh mrekulia! Burri bën për s pital gruan e tij shqiptare por m jekët e kthejnë në jetë

Burri ten ton ta vr asë kosovaren në Zvicër, mje kët e kthejnë në jetë.

Një grua 44-vjeçare, me nënshtetësi kosovare ndodhet në njësinë e kuj desit int ensiv pas një rasti të dhu nës në familje, në Schafisheim të Kantonit Aargau.

P olicia e kantonit ka arre stuar burrin e saj si të dy shuar kryesor.