Revista Ora

Te gjitha lajmet nga vendi dhe rajoni.

Lajm i zi/ Treni para shqiptarin në Itali, jep shpirt në vend

Një emigrat shqiptarë, ka humbur jetën tr agji kis ht në Itali, pasi është pë rp lasur nga një tren i linjës Venezia-Mestre, në afërsi të stacioni Actv Righi.

Actv gli trattiene le multe dalla paga - La Nuova di Venezia Venezia

Ende nuk bëhet me dije id ent iteti i vik timë s, ndërsa sipas mediave fqinjë ai ka marrë dë mti me në në shpinë që i kanë shkak tuar dhe v dek jen.

Of ic erët e po lic isë hekurudhore po kryejnë het imet për të zbardhur shkaqet e ngjarjes. Ndërkohë që mediat fqinje raportojnë se si pa sojë e ngjarjes u ngadalësua traf iku hek urudhor.

qirinj