Revista Ora

Te gjitha lajmet nga vendi dhe rajoni.

Dalin detajet rr ëqethëse/ Momenti kur Arjan Sala u fut sërish në magazinë, si morën fl akë rrobat sintetike dhe si u rrë zua te dera

Është zbardhur ek sper tiza paraprake për r ënien e zja rrit në magazinën e nëndheshme të qendrës tregtare në Tiranë.

Arjan Sala do shpallet dëshmor/ Shokët e tij tregojnë si hyri në magazinën  me flakë për të shpëtuar kolegët: Ia mori bombolën nga dora një personi -  Shqiptarja.com

Sipas dokumentit të siguruar nga Report TV, zj arr në magazinën me mallra plastike e veshje, dys hohet se nisi pas një shkë ndije ele kt rike në ka bullin e neonit. Shk ëndi jat el ektr ike ranë mbi rroba sintetike duke krijuar fl akë të shumta që fo rcave zj arrf ikëse ju deshën mbi 2 ditë për t’i shu ar zj arrin.

Në orën 15:30 fl akët ak tiviz uan al ar min, ndërsa 2 punonjës dhe djali i pronarit u futën t’i shu anin. Arjan Salaj u fut the llë në magazinë që të sh uante fl akët. Ai tentoi të la rgohej nga dera e em ergje ncës, por u rrë zua për shkak të errësirës dhe ty mit.